Kontakt

Macie pytania?
Chcecie zapisać siebie lub swoje dzieci na naukę pływania?
Dzwońcie i piszcie śmiało.

Jak zapisać się na zajęcia?

01 Prześlij swoje zgłoszenie

Na naszego maila biuro@kuzniaplywania.pl prześlij maila z informacjami: imię i nazwisko kursanta, data urodzenia, umiejętności pływackie oraz wybrany basen.

02 Podpisanie
umowy

Następnie podpisujemy umowę szkolenia oraz deklarację o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa dziecka w zajęciach sportowych na basenie.

03 Przydzielenie grupy

Uczestnicy zajęć zostają zakwalifikowani do odpowiedniej grupy pływackiej na podstawie testów przeprowadzonych przez trenerów Szkoły Pływania.

04 Opłata
za zajęcia

Po dokonaniu płatności zapraszamy kursanta/kursantkę na pierwsze zajęcia.

Gdzie uczymy pływać?

Pływalnia Sopot – ul.Zacisze 7/9
Pływalnia Karwiny Gdynia – Leopolda Staffa 10
Pływalnia Witomino Gdynia – Stawna 4/6
Pływalnia Kosakowo Gdynia – Żeromskiego 11 Kosakowo
Pływalnia Hotel Gdynia – Armii Krajowej 22
Pływalnia AWFiS Gdańsk – ul. Kazimierza Górskiego 1
Pływalnia Hotel Prawdzica Gdańsk – Piastowska 198

Dane firmy

KUŹNIA PŁYWANIA
ul. Starodworcowa 25AD/1
81-575 Gdynia

 

NIP: 5782968674
Nr konta IDEA BANK:
53 1950 0001 2006 9375 3062 0001

FAQ

Czy w ciągu roku szkolnego też można się zapisać?

Tak, w ciągu roku można dołączyć do naszej pływackiej rodzinki!

Na jakie konto wpłacać pieniądze?

Nr konta do wpłat: 53 1950 0001 2006 9375 3062 0001. Pamiętajcie aby w tytule przelewu napisać imię i nazwisko kursanta/kursantki.

Jak można zgłaszać i odrabiać nieobecności?

Uczestnik szkolenia ma możliwość odrobienia nieobecności.

Warunki odrabiania zajęć:

  • odwołania zajęć należy dokonać poprzez: wysłanie mail na adres:biuro@kuzniaplywania.pl lub sms na nr 694-013-931 najpóźniej na dzień przed zajęciami do godz.20.00,
  • nieodwołanie zajęć powoduje brak możliwości odrobienia w późniejszym okresie!!!

Ustalenie odrabiania zajęć odbywa się drogą mailową: biuro@kuzniaplywania. Odrabianie zajęć możliwe jest tylko w grupach, w których istnieją wolne miejsca po uprzedniej rezerwacji.

Zajęcia grupowe niewykorzystane i nieodrobione w semestrze nie przechodzą na kolejny semestr.

W przypadku długotrwałej choroby uczestnika, każdy przypadek zostanie indywidualnie rozpatrzony.

W przypadku niezrealizowania zajęć z przyczyn technicznych (awaria basenu, zmiana wody, inne) Szkoła Pływania Kuźnia Pływania zapewni odrobienie zajęć w innym terminie dogodnym dla uczestnika szkolenia.

Wszystkich uczestników zajęć obowiązuje regulamin pływalni wywieszony na obiekcie.

Od jakiego wieku mogę zapisać dziecko?

Co trzeba zabrać ze sobą na zajęcia pływackie?

Regulamin szkolenia pływackiego Kuźni Pływania

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach KUŹNI PŁYWANIA jest:
dokonanie zgłoszenia uczestnika szkolenia w formie mailowej na adres: biuro@kuzniaplywania.pl i podpisanie umowy szkolenia oraz i deklaracji o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa dziecka w zajęciach sportowych na basenie.

Uczestnicy zajęć zostają zakwalifikowani do odpowiedniej grupy pływackiej na podstawie testów przeprowadzonych przez trenerów Szkoły Pływania.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie płatności zgodnie z obowiązującym harmonogramem płatności (płatności miesięczne/ratalne/semestralne) oraz aktualnym cennikiem. Brak dokonania opłaty w określonym terminie, automatycznie skreśla uczestnika z listy osób uczestniczących w szkoleniu.

Kuźnia Pływania zastrzega sobie prawo do zmiany grupy w trakcie trwania szkolenia oraz ewentualnej zamiany z przyczyn organizacyjnych.